Vis besöksrapport

Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Lätt
Medel
Svårt

Ja
Nej
Bra/jämn såbädd
Medel/tilfredställ.
Dåligt/ojämnt bruk
Bra/jämnt och tätt
Medel/tilfredställ.
Dåligt/glest-ojämnt
Mkt stark
Stark
Medel
Svag
Ingen
Helt jämna
Några olika områden
Ojämn
Mkt stark
Stark
Medel
Svag
Ingen
Ingen/Obetydlig
Något, påverkar inte jämförelserna av försöksled
Mycket, påverkar jämförelserna av försöksled
Ingen/Obetydande
Medel/Något-lätt
Mycket/Svårskördat
Ingen/Obetydlig
Medel/någon
Betydande skuggning
Ingen/Obetydlig
Medel/någon
Betydande skador
Ingen/Obetydlig
Medel/någon
Betydande skador
Ingen/Obetydlig
Medel/någon
Betydande påverkan
Ja
Nej