NFTS WebTrial

WebTrial är ett webbaserat system för registrering av data för fältförsök, och ingår i Nordiska fältförsökssystemet . WebTrial kan användas som ett alternativ till handterminalen / SmartTrial för datainmatning i fältet, t.ex. på en tablett.

Funktionalitet

  • Login med DLBR Common Login
  • Rutvis registrering av data
  • Offline-support när man registrerer i en förinställd försök
  • Validering och godkännande av registreringar

Enheter som stöds

WebTrial har testats och optimerats för:

  • Internet Explorer på tablett med Windows 8.1
  • Safari på iPad 2 eller 3
  • Internet Explorer, Chrome eller Firefox på PC
WebTrial kan också användas med Android-enheter, iPhones och Windows Phone, men kanske mindre effektivt.