Vis besöksrapport

Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Ja
Nej