Vis besöksrapport

Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Bra/jämnt och tätt
Medel/tilfredställ.
Dåligt/glest-ojämnt