Vis besöksrapport

Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)


Ja
Nej
Bra/jämnt och tätt
Medel/tilfredställ.
Dåligt/glest-ojämnt