Vis besöksrapport

Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Ja
Nej
Bra/jämn såbädd
Medel/tilfredställ.
Dåligt/ojämnt bruk
Bra/jämnt och tätt
Medel/tilfredställ.
Dåligt/glest-ojämnt