NFTS WebTrial

WebTrial er et nettbasert system for registrering av data for feltforsøk, og er en del av Nordic Field Trial System . WebTrial kan brukes som et alternativ til håndterminalen / SmartTrial for dataoppføring i feltet, f.eks. på et nettbrett.

Funksjonalitet

  • Login med DLBR Common Login
  • Registrering av data på rute nivå
  • Offline-support ved registrering i et forhåndsvalgt forsøk
  • Validering og godkjenning av registreringer

Understøttede enheter

WebTrial har blitt testet og optimalisert for:

  • Internet Explorer på nettbrett med Windows 8.1
  • Safari på iPad 2 eller 3
  • Internet Explorer, Chrome eller Firefox på PC
WebTrial kan også brukes med Android-enheter, iPhones og Windows Phone, men kanskje mindre effektivt.