NFTS WebTrial

WebTrial er et webbaseret system til registrering af data for markforsøg, og er en del af Nordic Field Trial System. WebTrial kan benyttes som alternativ til håndterminalen / SmartTrial ved dataregistrering i marken, f.eks. på en tablet.

Funktionalitet

  • Login via DLBR Fælles Login
  • Registrering af data på parcel-niveau
  • Offline-understøttelse ved dataregistring på et forudvalgt forsøg
  • Validering og godkendelse af registreringer

Understøttede enheder

WebTrial er testet på og optimeret til:

  • Internet Explorer på tablet med Windows 8.1
  • Safari på iPad 2 eller 3
  • Internet Explorer, Chrome eller Firefox på PC
Webtrial kan desuden anvendes på Android-enheder, iPhones og Windows Phone, men her kan der være brugsmæssige problemer. Data håndteres dog sikkert.